endenlit
t. (0039) 346 3254167 of (0041) (0)79 2457505 | email: info@meravigliosaumbria.com | schrijf ons in whatsapp
endenlit
t. (0039) 346 3254167 of (0041) (0)79 2457505 | email: info@meravigliosaumbria.com | schrijf ons in whatsapp

Reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden

Boekingsvoorwaarden
1. De Algemene reisvoorwaarden

De AV zijn van toepassing op boekingen gemaakt via alle kanalen beheerd door Ecologico Tours GmbH, voor zover deze boekingen bedoeld zijn voor “all-inclusive” reizen in overeenstemming met art. 1 van de all-inclusive Federale Zwitserse reiswet van 18 juni 1993 betreffende reispakketten (LF 944.3).

2. Definitie organisator, verkoper, consument.

Met reisorganisator bedoelen we de persoon die all-inclusive reizen organiseert, waarbij de elementen worden gecombineerd waarnaar wordt verwezen in artikel 1 van de federale wet van 18 juni 1993 op all-inclusive reizen.

Een verkoper is de persoon die door de organisator aangeboden all-inclusive reizen verkoopt.

Met consument bedoelen we a) elke persoon die boekt of ermee instemt een all-inclusive reis te boeken; b) elke persoon op naam of voor een andere persoon een “all-inclusive” reis boekt of een boekingsverplichting aangaat c) elke persoon aan wie de “all-inclusive” reis is toegewezen overeenkomstig artikel 17 van de Federale Wet van 18 juni 1993.

In gevallen waarin de klant zelf individuele reisservices boekt (bijv. vlucht, hotel, huurauto, enz.) En deze zelf samenstelt en onafhankelijk organiseert of als de klant een all-inclusive reis boekt die door andere organisatoren is georganiseerd dan door Ecologico Tours GMBH, is deze laatste uitsluitend een bemiddelaar van diensten die door derden worden geleverd en kan Ecologico Tours / Meravigliosa Umbria in geen geval worden beschouwd als verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van deze diensten.

In het geval van het boeken van individuele reisdiensten zijn de artikelen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden van de individuele diensten (AVID) van toepassing

3. Boekings- en betalingsvoorwaarden:

Vraag het boekingsformulier aan per e-mail, vul het in en stuur het ons per e-mail ondertekend terug. We sturen u een bevestigingsmail van uw boeking zodra alle aanbieders (hotels, restaurants, wijnboeren, fietsverhuur etc.) de boeking aan ons hebben bevestigd. Als bevestiging van uw kant vragen we een aanbetaling van 20% van de tourkosten. Het saldo van de tourkosten moet 4 weken voor startdatum van uw vakantie voldaan worden en staat vermeld op de factuur. Er komt een bindende overeenkomst tussen ons tot stand wanneer we deze factuur verzenden. Bevestiging van de boeking wordt normaal gesproken binnen 7 werkdagen verzonden.

De datum waarop het eindsaldo van uw vakantie voldaan moet worden, staat vermeld op de bevestigingsfactuur. Let op: er wordt geen verdere herinnering verzonden. Als het saldo niet op tijd wordt voldaan, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te annuleren, uw aanbetaling te behouden en annuleringskosten in rekening te brengen zoals hieronder uiteengezet. Als u binnen zeven weken voor vertrek een vakantie boekt, is de volledige betaling vereist op het moment van boeking.

Nadat de volledige en definitieve betaling voor uw vakantie is ontvangen, ontvangt u de accommodatiegegevens, pre-tourinstructies en andere informatie die relevant is voor de betreffende vakantie via e-mail. De andere tourdocumenten worden door ons, onze lokale agenten of de receptie van het hotel bij uw eerste overnachting afgegeven.

De betalingen kunnen worden voldaan via bankoverschrijving of met creditcard betalingen via PayPal, maar dit heeft een toeslag  op de totale reissom voor commissies en administratiekosten.

4. Groepen:

Wanneer u voor een groep wilt boeken, dan accepteert de hoofdboeker namens de medereizigers deze reisvoorwaarden. De factuur en het informatiepakket worden naar het adres van de hoofdboeker gestuurd. Alle vragen en veranderingen met betrekking tot de reis moeten via de hoofdboeker lopen.

5.Annulering van de boeking:

Indien u, na bij ons geboekt te hebben, of uw medereiziger(s) van gedachten verandert (u wilt de gemaakte boeking annuleren) dan brengen wij u de daaraan verbonden kosten in rekening. Het minimum dat in rekening wordt gebracht is de aanbetaling. Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst per email voorzien van handtekening en datum te geschieden. De annulering gaat in vanaf de datum dat de email door ons ontvangen is en u hiervan een bevestiging heeft gehad: info@ecologicotours.com of  info@meravigliosaumbria.com

Voor een annulering van meer dan 28 dagen voor vertrekdatum wordt de betaalde som (exclusief de administratiekosten) gerestitueerd. Bij latere annuleringen gaat de beneden staande annuleringsregeling van kracht:

  • tot 28 dagen: € 50 administratiekosten 
  • 27-21 dagen voor begindatum: 20% van de totale reissom 
  • 20-14 dagen voor begindatum: 30% van de totale reissom 
  • 13-6 dagen voor begindatum: 50% van de totale reissom 
  • 5 dagen-start van de reis: 100% van de totale reissom

In geval van annulering vanwege Covid-19 regeringsbeperkingen:

  • tot 14 dagen geen annuleringskosten
  • 13 tot 3 dagen voor begindatum: 20% van de totale reissom.
  • 2 dagen voor begindatum – no show: 100% van de totale reissom

 

Verandering van de boeking: Voor iedere verandering nadat de reis definitief geboekt is, worden 30,00 Euro administratiekosten gerekend. Een vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een annulering en hiervoor gaat de bovenstaande annuleringsregeling van kracht. De gevraagde veranderingen verplichten Meravigliosa Umbria /Ecologico Tours op geen enkele wijze, wanneer zij niet uitgevoerd kunnen worden.

6. Veranderingen of annulering van onze zijde:

Het kan een heel enkele keer voorkomen dat wij een boeking moeten veranderen of annuleren, nadat de boeking bevestigd is. Hoewel wij natuurlijk proberen veranderingen of annuleringen te vermijden, moeten we ons dit recht toch voorbehouden. We voelen ons verantwoordelijk u datgene te bieden wat wij aangeboden hebben. Echter zijn wijzigingen tussentijds niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om uw begrip bij onverhoopte onvolkomenheden. Soms kunt u niet meer in het hotel van uw keuze terecht, restaurants kunnen sluiten, treinen kunnen omgeleid worden. Wanneer wij een boeking moeten annuleren of veranderen zullen we dit zo spoedig mogelijk aan u mededelen. U heeft dan de keuze om:

(a) De veranderingen te accepteren of

(b) Een door ons aangeboden alternatieve vakantie te nemen (wanneer de prijs lager uitvalt restitueren wij het verschil van de betaalde som) of

(c) Uw reis te annuleren, waarbij u een volledig terugbetaling van de door u betaalde reissom krijgt.

Meravigliosa Umbria / Ecologico Tours is echter niet verplicht om overige gemaakte kosten te vergoeden als vlucht- en treinreis boekingen, reisverzekering, visa’s etc.  

7. Force majeure:

Er is geen enkele verplichting tot vergoeding wanneer de uitvoer van de door u geboekte reis is verhinderd of beïnvloed, of u ondervindt anderszins schade of verlies, door overmacht. Met force majeur (overmacht) wordt bedoeld iedere gebeurtenis, die niet te voorkomen is of voorzien had kunnen worden, zoals oorlog, rellen, oproer, terroristische activiteiten, brand, natuur- of nucleaire rampen, nadelige weersomstandigheden en soortgelijke gebeurtenissen buiten onze macht.

8. Prijzen:

Vanzelfsprekend dragen wij de maximale zorg voor uw vakantie, maar wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen voor een definitieve boeking is gedaan: de gepubliceerde reissom is namelijk gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het ter perse gaan van de publicatie. Prijsaanpassingen kunnen voortvloeien uit verhogingen die door ons niet konden worden voorzien, b.v. luchthaventaxen, heffingen of stijgingen van de bus-, trein-, boot-, en vluchtprijzen. Wanneer echter door ons een definitieve bevestigingsfactuur aan u verzonden is, staat de prijs vast en zullen de verhogingen voor onze rekening zijn en wordt de punt nr 4 van kracht.

9. Klachten:

Wij proberen u een kwaliteitsproduct te leveren, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent. Mochten er zich tijdens uw vakantie problemen voordoen, wendt u zich dan tot het hotel, tot onze agent ter plaatse of tot Meravigliosa Umbria / Ecologico Tours zelf, waarvan u het telefoonnummer in de reisbescheiden vindt. Als er bij de uitvoering van een reis iets niet klopt, is dat heel vervelend, maar laat het onze agent of Meravigliosa Umbria zo snel mogelijk weten (en niet pas achteraf). Dan kan er meteen ingegrepen worden om het één en ander te verhelpen, voor zover dat in hun en/of ons vermogen ligt. Dit zowel voor u als voor anderen na u. Het is dus erg belangrijk dat u al tijdens de vakantie reageert, zodat uw klacht nagetrokken kan worden. Iedere klacht zal serieus behandeld worden en u zal op de hoogte gehouden worden van de afhandeling ervan

10. Verantwoordelijkheden:

Meravigliosa Umbria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van beschadigingen, letsel of verlies van eigendommen:

1.Toerekenbaar aan de klant

2.Onvoorzienbare of onvermijdelijke en toe te rekenen aan derden die geen verbintenis hebben met het bedrijf Ecologico Tours, als gevolg van onvoorziene buitengewone omstandigheden buiten onze controle, zoals stakingen, oorlogen, burgerlijke of politieke onrust of overheidsmaatregelen of wat algemeen bekend staat als “overmacht” na van een gebeurtenis die we met de nodige zorgvuldigheid niet konden voorzien of voorkomen.

3.Vanwege fietsdiefstal

4.. Het programma biedt tochten van verschillend niveau aan. Iedere deelnemer dient zich op de hoogte te stellen van de noodzakelijke uitrusting en van de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke conditie voor de betreffende tocht. Meravigliosa Umbria is op geen enkele manier verantwoordelijk voor gebreken in de uitrusting of het ontbreken ervan, zoals een fietshelm of het tekort schieten van de lichamelijke of geestelijke conditie van de deelnemer.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen als gevolg van gezondheidsproblemen of gebrek aan fysieke fitheid, verwondingen opgelopen op de fiets of te voet of off-road en in het bijzonder voor verwondingen als gevolg van een persoonlijke uitrusting die niet adequaat wordt onderhouden en gerepareerd of voor het niet correct dragen van de apparatuur. veiligheid, in het bijzonder helmen. Wanneer het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het niet-uitvoeren van het contract, is het bedrag beperkt tot de reissom.

5.Voor vertrek moeten klanten ervoor zorgen dat zij/hij in het bezit is van vaccinatiecertificaten, een individueel paspoort en elk ander document dat geldig is voor alle landen die betrokken zijn bij de reisroute, evenals visa, expatriëren en vereiste gezondheidscertificaten

11. Verzekering:

ATTENTIE. We raden u ten zeerste aan om uzelf, apparatuur en bagage te beschermen met een adequate reisverzekering. We raden u aan een verzekering af te sluiten om niet-restitueerbare kosten te dekken in geval van annulering van de reis (vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden, enz.). Heden ten dage zijn er ook goede verzekeringen online af te sluiten.

12. Data Protection and Privacy

Bescherming van persoonlijke gegevens en privacy. De bescherming van de privacy van klanten is erg belangrijk voor Ecologico Tours & Meravigliosa Umbria. Ecologico Tours verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. De klant kan op elk moment de rechten uitoefenen van ex art. 15 tot 21 van de AVG / GDPR – toegang hebben tot, bijwerken, corrigeren, annuleren, blokkeren van gegevens door contact op te nemen met Ecologico Tours Tour Operator op het e-mailadres info@ecologicotours.com of info@meravigliosaumbria.com

De volledige versie van het privacy beleid van Ecologico Tours GMBH is te raadplegen op onze website www.meravigliosaumbria.com.

13. Website

We streven er voortdurend naar dat alle informatie op deze site correct is. Alle informatie en verklaringen zijn verstrekt door derden en zijn naar ons beste weten nauwkeurig en betrouwbaar. In geval van fouten zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden gemaakt door derden.

Het contract tussen de klant, de organisator en / of de verkoper, inclusief de uitvoering en geldigheid van het contract, is uitsluitend onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Algemene voorwaarden voor individuele services.

De relevante internationale conventies en de volgende clausules van de Algemene Reisvoorwaarden (GCCT) waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn van toepassing op deze contracten: art. 5; Artikel 7; art. 9; art. 10

14. Organisatie:

Ecologico Tours GmbH, BTW nummer CHE-412.548.732: Verantwoordelijksheids- en rechtsverzekering: Allianz Suisse Bellinzona; Kamer van koophandel: Handelsregister Graubünden CHE-412.548.732 Zwitserland.